Świetlica

Świetlica działająca przy ZSP w Bystrzycy Starej jest czynna w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 11.30 do 16.00.  Na zajęcia świetlicowe uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej i  gimnazjum, którzy oczekują na zajęcia lekcyjne, dodatkowe, autobus szkolny oraz rodziców.

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz profilaktyczną i jej celem jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

 1. Zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i bezpieczeństwa
 2. Promowanie zdrowego stylu życia
 3. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
 4. Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej i ruchowej oraz nabywanie umiejętności wykorzystywania czasu wolnego.
 5. Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego uczniów.
 6. Stymulowanie mowy dziecka.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi z regionem, krajem, jego historią, kulturą i tradycjami.
 8. Kształtowanie wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 9. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
 10. Zapobieganie współczesnym zagrożeniom, podejmowanie działań profilaktycznych.
 11. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej i nawyków kulturalnego zachowywania się.

Uczniom przebywającym w świetlicy oferuje się  uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, które rozwijają logiczne myślenie, wyobraźnię, motorykę małą. Organizowane są między innymi:

- zabawy dydaktyczne: krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy słowne, doskonalenie czytania,

- zajęcia plastyczne, manualne, techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, malowanie farbami, orgiami, lepienie z plasteliny, zabawy konstrukcyjne, puzzle, układanki, zapoznanie z techniką decoupage,

- zabawy logopedyczne,

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych,

- zajęcia czytelniczo-medialne: czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, czytanie bajek kolegom z młodszych klas,

- teatralne formy pracy: pisanie bajek, opowiadań,

- zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii: zabawy ruchowe przy muzyce,

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe.                    

W świetlicy szkolnej działa również Klub gier planszowych: „Łap prosiaka”, „Dino kontra Dino”, „Superfarmer”, „Karta rowerowa”, „Flagi państw świata”, „Faras”, „Wilki i owce”, warcaby.

Reforma oświaty

dobraszkola

Sport

 • Gminne sztafetowe biegi przełajowe +

  28 września 2017 roku odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice. Zobacz całść
 • Rajd rowerowy po raz drugi +

  Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w rajdzie rowerowym organizowanym przez Gminną Bibliotekę publiczną w Strzyżewicach. Zobacz całść
 • Rozgrywki mini-koszykówki dziewcząt za nami… +

  W lutym i marcu bieżącego roku drużyna koszykarek ( klasy V i VI ) naszej szkoły brała udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Zobacz całść
 • Wiosna, wiosna, ach to Ty… +

  21 marca w naszej szkole świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia samorządy uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowały dla uczniów Zobacz całść
 • Przewroty, skoki, przerzuty, salta. WF na trampolinach. +

  Grupa chłopców z klas szóstych naszej szkoły 27 lutego wybrała się na nietypową lekcje wychowania fizycznego. Lekcja odbyła się w Zobacz całść
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Warto zapamiętać