W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej podjęto następujące działania wspierające rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz kształtujące u uczniów właściwe postawy wobec zagrożeń:

 • Dla rodziców uczniów ZSP zorganizowano spotkanie z psychologiem Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie WPŁYW MASS MEDIÓW NA ROZWÓJ DZIECKA.
 • W klasach III szkoły podstawowej  przeprowadzono lekcję: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO.
 • W klasach I gimnazjum przeprowadzono lekcje: JESTEM UCZNIEM GIMNAZJUM, dotyczące BUDOWANIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI, "...www. W SIECI - KORZYŚCI I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z INTERNETU", JESTEM... POTRAFIĘ... MAM...
 • W klasach II gimnazjum przeprowadzono lekcje: WARTOŚCI W ŻYCIU MŁODEGO CZŁOWIEKA, DROGA DO SZCZĘŚCIA.
 • W klasach III gimnazjum przeprowadzono lekcję: JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?
 • Dla uczniów klas 0 - III ZSP zorganizowano spotkanie z pracownikami KM Policji w Lublinie na temat BEZPIECZEŃSTWA.
 • Dla uczniów klas I-III gimnazjum zorganizowano spotkanie z pracownikami z KM Policji w Lublinie na temat cyberprzemocy i bezpiecznych zachowań młodych ludzi.
 • Dokonano ewaluacji programów: profilaktycznego i wychowawczego ZSP oraz opracowano zasady postępowania w sytuacjach dotyczących przemocy i cyberprzemocy.
 • Zorganizowano wycieczkę uczniów klas I gimnazjum na wykład dotyczący CYBERPRZEMOCY w ramach działań podejmowanych przez Uniwersytet Otwarty KUL.
 • Zorganizowano pogadanki z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VI na temat bezpieczeństwa oraz praw i obowiązków ucznia.
 • W gimnazjum odbył się apel profilaktyczny.
 • Odbyły się lekcje wychowawcze w poszczególnych zespołach klasowych dotyczące w/w treści.

NA  BIEŻĄCE PÓŁROCZE ZAPLANOWANO PONADTO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 • Spotkanie rodziców uczniów ZSP z pracownikami KM Policji w Lublinie na temat BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY – kwiecień 2017r.
 • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów uczęszczających do ZSP w Bystrzycy Starej – maj 2017r.
 • Godziny wychowawcze na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 • Realizacja treści zawartych w  szkolnych programach: profilaktycznym, wychowawczym oraz BEZPIECZNA SZKOŁA, NIE ZAMYKAJ OCZU NA  AGRESJĘ i TRZECI ELEMENTARZ.

Reforma oświaty

dobraszkola

Sport

 • Gminne sztafetowe biegi przełajowe +

  28 września 2017 roku odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice. Zobacz całść
 • Rajd rowerowy po raz drugi +

  Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w rajdzie rowerowym organizowanym przez Gminną Bibliotekę publiczną w Strzyżewicach. Zobacz całść
 • Rozgrywki mini-koszykówki dziewcząt za nami… +

  W lutym i marcu bieżącego roku drużyna koszykarek ( klasy V i VI ) naszej szkoły brała udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Zobacz całść
 • Wiosna, wiosna, ach to Ty… +

  21 marca w naszej szkole świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia samorządy uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowały dla uczniów Zobacz całść
 • Przewroty, skoki, przerzuty, salta. WF na trampolinach. +

  Grupa chłopców z klas szóstych naszej szkoły 27 lutego wybrała się na nietypową lekcje wychowania fizycznego. Lekcja odbyła się w Zobacz całść
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Warto zapamiętać