Aktualności

W roku 2016 obchodzimy tysiąc pięćdziesiątą rocznicę chrztu Polski. Wydarzenie, które miało miejsce w 966 roku było fundamentalne dla historii Polski, narodu i Kościoła. O tym jak duże znaczenie dla Polski miał chrzest pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”: „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.” Z okazji tego jubileuszu uczniowie ZSP w Bystrzycy Starej przygotowali montaż  słowo-muzyczny pt.”Gdzie chrzest ,tam nadzieja”.Uroczystość obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski odbyła się  w Kościele Parafialnym w Bystrzycy Starej.


Zaproszeni goście, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, uczniowie mogli przeżyć niezapomnianą lekcję patriotyzmu ukazującą okoliczności przyjęcia chrztu przez pierwszego historycznego władcę Polan. Niesamowite wykonanie pieśni „Chrzest Polski” wprowadziły słuchaczy w podniosłą atmosferę tamtych wydarzeń. Po wysłuchaniu krótkiego rysu historycznego, widzowie obejrzeli scenkę  „Chrzest Mieszka” przygotowaną przez grupę projektową z klasy IIB. Wyjątkowy obraz przemiany pierwszego  władcy i uroczysty chrzest przybliżył wszystkim uczestnikom, spotkania wymiar duchowy i polityczny aktu sprzed 1050 lat.
Uczniowie przypomnieli również o znaczeniu krzyża w życiu pokoleń Polaków, który na trwałe wpisał się historię państwa. Uroczystość uświetniły prezentacje multimedialne oraz pieśni w wykonaniu gimnazjalistek. Montaż nabrał szczególnego znaczenia w kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Pamiętając o tak ważnym wydarzeniu uczestnicy uroczystości zaśpiewali Hymn Roku Miłosierdzia oraz odmówili Modlitwę Jubileuszową. Następnie odbyło się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Podsumowaniem uroczystości były słowa Św. Jana Pawła II, który prosił nas - „byśmy całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", przyjęli z wiarą i nadzieją, z miłością jaką wszczepia w nas Chrystus, na chrzcie świętym... abyśmy nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili... byśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy"... Przesłanie Św. Jana Pawła II jest drogowskazem naszej narodowej tożsamości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                               A.Paszkiewicz, M. Kyć, M.Zalewska-Mączka