Aktualności

Niektóre wspomnienia
trzeba szczególnie starannie przyklejać do serca,
żeby nie zerwał ich powiew czasu…

               

               Każde wspomnienie to wyprawa w przeszłość, która wydobywa obrazy zagubione w codziennej gmatwaninie zdarzeń, powrót do chwil, których nie chciałoby się utracić. Doskonałym pretekstem do spotkania z przeszłością stał się jubileusz 100-lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej. Upamiętniająca tę rocznicę uroczystość odbyła się 24 listopada 2017 roku i na zawsze zapisała się na kartach historii naszej szkoły. Tego dnia bowiem przywołano najważniejsze postacie i wydarzenia z przeszłości bystrzyckiej placówki, jak również oficjalnie pożegnano sztandar, który reprezentował szkołę przez pół wieku i przekazano jej nowy.

             Z okazji tak wyjątkowego wydarzenia w życiu naszej społeczności gościliśmy przedstawicieli władz oświatowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli emerytów oraz wszystkich, którym nasza szkoła była i wciąż pozostaje bliska. Przybyłych serdecznie powitała Małgorzata Wzorek-Saran – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej. Całe przedsięwzięcie zostało objęta patronatem medialnym Telewizji Polskiej oddział w Lublinie. W pełną powagi i refleksyjnej zadumy atmosferę wprowadziła zebranych Msza Święta koncelebrowana przez ks. Romana Bednarczyka – proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bystrzycy Starej, ks. kanonika – Andrzeja Jurczyszyna, ks. kanonika Romana Łaskę i ks. Pawła Szczyglińskiego. W jej trakcie nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru naszej szkoły. Następnie w uroczystym przemarszu goście przeszli do szkoły. Tu, zapalając znicze, upamiętnili postać Władysława Różyckiego – wieloletniego kierownika i budowniczego naszej szkoły oraz Mateusza Króla – patrioty pochodzącego z terenu naszej gminy, aspiranta Policji Państwowej, którego uhonorowaliśmy, sadząc w 2010 r. Dąb Pamięci. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem część oficjalną obchodów 100-lecia istnienia szkoły rozpoczął najpoważniejszy i najbardziej dostojny z tańców narodowych – polonez – w wykonaniu uczniów klas VI. Już w XVII wieku stał się on symbolem tradycji i polskości, a więc wartości niezwykle istotnych dla społeczności naszej szkoły. Następnie akt nadania naszej szkole nowego sztandaru uroczyście odczytał p. Sławomir Kapica – Radny Gminy Strzyżewice, a chorąży pocztu rodziców dokonał jego prezentacji. Doniosłym elementem całej ceremonii było pożegnanie dawnego sztandaru, który w 1967 roku został ufundowany przez Lubelską Fabrykę Wag – ówczesnego opiekuna naszej szkoły. Odbyło się to poprzez skrzyżowanie obydwu sztandarów w geście symbolicznego dotyku insygniów – najpierw przez zetknięcie płatów prawego i lewego, a następnie orłów na szczytach drzewców. Ten znak stał się wyrazem ciągłości tradycji szkoły,  pokoleń naszych uczniów i nauczycieli. Następnie symbolicznego aktu wbijania gwoździ honorowych dokonali przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz honorowi goście. Wśród nich znaleźli się: p. Grzegorz Szacoń –       Sekretarz Powiatu Lubelskiego, aktu wbicia gwoździa honorowego dokonał on w imieniu p. Pawła Pikuli – Starosty Powiatu Lubelskiego, p. Antoni Skrabucha – Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego, p. Krzysztof Chmielik – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Lubelskiego, p. Jan Andrzej Dąbrowski – Wójt Gminy Strzyżewice, p. Barbara Zdybel – Zastępca Wójta Gminy Strzyżewice, p. Halina Zdybel – Skarbnik Gminy Strzyżewice, p. Elżbieta Budzyńska – Sekretarz Gminy Strzyżewice, p. Antoni Kawałek – Radny Gminy Strzyżewice, który aktu wbicia gwoździa honorowego dokonał w imieniu p. Mirosława Worobika – Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice oraz własnym, ks. Roman Bednarczyk – proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Bystrzycy Starej, p. Małgorzata Wzorek-Saran – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej, p. Ireneusz Rapa – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej, p. Kazimierz Kowalczyk – przedstawiciel nauczycieli emerytów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej, p. Grzegorz Dyś – przedstawiciel Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej, p. Grzegorz Kuras – Radny Gminy Strzyżewice, p. Krzysztof Rozwałka – Radny Gminy Strzyżewice, p. Janusz Szymula – sołtys Bystrzycy Starej, p. Stanisław Stasiek – sołtys Piotrowic, p. Wiesława Grabczyńska – sołtys Pawłówka oraz wieloletni Przyjaciele Szkoły – p. Zbigniew Gębała i p. Edward Bąk.

W dalszej części uroczystości chorąży pocztu sztandarowego rodziców p. Grzegorz Dyś w asyście p. Moniki Jurkowskiej i p. Agaty Stelmach przekazał sztandar uczniom. Doniosłość tego wydarzenia podkreślił słowami:

Przekazuję Wam Sztandar – symbol Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Bystrzycy Starej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Chorąży pocztu sztandarowego uczniów – Jan Ożga, w asyście Mai Samborskiej i Zuzanny Kochaj, przyjął sztandar w imieniu społeczności szkolnej, przyrzekając o niego dbać, sumiennie wypełniać uczniowskie obowiązki oraz godnie reprezentować szkołę.

Atmosferę podniosłości budowała oprawa muzyczna części oficjalnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice pod batutą kapelmistrza Marka Ziarkowskiego, obecność pocztów sztandarowych wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Strzyżewice oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Bystrzycy Starej i Piotrowic.

Część oficjalną uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości: p. Ryszarda Golca – Lubelskiego Wicekuratora Oświaty, p. Antoniego Skrabuchy – Przewodniczącego Rady Powiatu Lubelskiego, p. Antoniego Kawałka – Radnego Gminy Strzyżewice, który zabrał głos w imieniu p. Mirosława Worobika – Przewodniczącego Rady Gminy Strzyżewice, p. Jana Andrzeja Dąbrowskiego – Wójta Gminy Strzyżewice oraz p. Mariana Paszkiewicza – Prezesa Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego, wieloletniego Dyrektora i absolwenta naszej szkoły.

Dopełnieniem całości stał się montaż słowno-muzyczny, dzięki któremu przenieśliśmy się w przeszłość, poznaliśmy sylwetki założycieli i pierwszych nauczycieli naszej szkoły. Uczestniczyliśmy w niezwykłej lekcji języka polskiego prowadzonej przez Marię Różycką, na której poznaliśmy twórczość Marii Konopnickiej. Dzięki temu zrozumieliśmy, dlaczego właśnie ją wybrano na patronkę naszej szkoły. Sympatię publiczności wzbudził Jagodowy Król, który przybył na naszą uroczystość wraz ze swoim dworem i zaprezentował umiejętności taneczno-wokalne swoich poddanych.

Nie zabrakło również interpretacji tekstów literackich w wykonaniu najmłodszych uczniów. Twórczość patronki naszej szkoły zebranym przybliżyli laureaci V edycji Gminnego Konkursu, który odbył się pod hasłem: Życie i twórczość Marii Konopnickiej. Fragment opowiadania Franek zaprezentował uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach – Jakub Dudzik, a uczennice klasy III naszej szkoły – Anna Kołodziejczyk, Wiktoria Dudzik, Lidia Sękuła – przedstawiły historię Zosi i jej mopsów.

Część artystyczną zakończył pokaz tańców regionalnych. Na początek uczniowie, prezentując regionalny strój krzczonowski, zatańczyli chodzonego, następnie poleczkę z charakterystycznymi dla Lubelszczyzny figurami. Najwięcej emocji wzbudziła jednak polka z mietłą – popularna w wielu regionach kraju zabawa taneczna.

Chcąc ocalić od zapomnienia żywy i pełen niepowtarzalnego uroku świat wspomnień, nauczyciele opracowali rys monograficzny szkoły, w którym starali się ukazać koleje dziejów placówki i działania współtworzących ją ludzi – nauczycieli, uczniów i pracowników – na przestrzeni 100 lat.

Po uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawy oraz tablice poświęcone historii szkoły, patronce i jej twórczości. Wśród nich były prace uczniów inspirowane twórczością Marii Konopnickiej, kroniki odzwierciedlające pracę szkoły, kopie dokumentów, zdjęcia i inne pamiątki. Niektórzy złożyli okolicznościowe wpisy w Księdze Pamiątkowej tego ważnego dla całej społeczności wydarzenia.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru.

Galeria fotografii

Reforma oświaty

dobraszkola

Sport

 • Najlepsze w powiecie +

  Nasze dziewczęta z klas VI wygrały rywalizację Powiatowych Igrzysk Dzieci w mini koszykówce. Pierwsze zawody na szczeblu gminy zakończyły się Zobacz całść
 • Drużyna Energii +

  Szkoła nasza przystąpiła do ogólnopolskiego turnieju edukacyjno-sportowego pod nazwą „Drużna energii”. Główny cel tego projektu to zachęcenie młodych ludzi do Zobacz całść
 • Gminne sztafetowe biegi przełajowe +

  28 września 2017 roku odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice. Zobacz całść
 • Rajd rowerowy po raz drugi +

  Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w rajdzie rowerowym organizowanym przez Gminną Bibliotekę publiczną w Strzyżewicach. Zobacz całść
 • Rozgrywki mini-koszykówki dziewcząt za nami… +

  W lutym i marcu bieżącego roku drużyna koszykarek ( klasy V i VI ) naszej szkoły brała udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Zobacz całść
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Warto zapamiętać

 • W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej realizowany jest projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
  Zobacz całść
 •  „Nie przyszłam po to, by wam pieścić uszyI kwiatów składać wiązankę różową Lecz by niedoli milczącej dać słowoI sięgać do waszej
  Zobacz całść
 • www.reformaedukacji.men.gov.pl – specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji. Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na
  Zobacz całść